حریم عفاف

حضرت امام صادق(ع) می فرمایند:

چه بسا نگاه هایی که حسرت طولانی به دنبال دارد.

پیامبراکرم (ص) می فرمایند:

ایهاالناس انما النظره من الشیطان

یعنی این است و جز این نیست که نگاه به نامحرم از شیطان است.

امام صادق(ع) می فرمایند :

نظرکردن تیری از تیرهای زهرآلود شیطان است و نظر شهوت را در دل می کارد.

کلیه روانشناسان چشم چرانی را یک نوع بیماری و انحراف قلمداد می کنند و می گویند در هرکسی به وجود آمد قابل توقف نیست بلکه هر لحظه در حال ترقی و افزونی است، اما اثرات جسمی و روانی چشم چرانی از نظر روانپزشکان عبارتست از:

- دشواری در تنفس

- درد در اطراف قلب

- بالا رفتن تپش قلب

- ضعف و خستگی و کوفتگی عمومی

- درد و مالش معده

- سردرد

- هراس و دلهره از خطرات غیر قابل توصیف

- بی قراری و ناآرامی

- کم اشتهایی

- خستگی فکری و دماغی

چشم چرانی کلید بسیاری از گناهان است و نگاه انسان را دچار هوسرانی می کند و چه بسا با یک نگاه هوس آلود، قلب تکان می خورد و به دنبال آن حوادثی به وقوع می پیوندد که حاصل آن یک عمر بدبختی وسیه روزی است.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید