علم بهتر است یا ...

ثروتمند شدن آرزوی اصلی و هدفمند بسیاری ازافراد در سراسر دنیاست. البته این مایه تأسف است چون خیلی چیزها در این دنیاازانباشتن پول بیشتر می ارزد. اشتباه نکنید من نمی گویم مردم نباید ثروتمند وپولدار باشند، حقیقت این است که پول و ثروت می تواند قدرت زیادی داشته باشد اگر دراختیار فرد لایقی قرار گیرد.

 و البته این فرد می تواند از آن استفاده درست بکند یانادرست. ابتدا اجازه دهید کمی درباره افراد پولدار احمق توضیح دهم. آنها افرادیهستند که مقدار زیادی ثروت دارند ولی شادی و آرامش خود را از دست داده اند. بابیماری های مختلف درگیر هستند. و اگر گذشته آنها را مرور کنید با افراد بسیاری قطعرابطه کرده اند.

این افراد ثروتمند هستند ولی نهتوانگرند و نه در رفاه هستند. این افراد هیچ مشکل مالی ندارند و هر چقدر که بخواهندمی توانند خرج کنند. جاهای مختلفی سرمایه گذاری کرده اند و وضعیت مالی خود را تثبیتکرده اند. اما در سطح عمیق تر وقتی در زندگی آنها کنکاش می کنید متوجه می شوید ازنظر روحی و سلامت روابط و هیجانات و همینطور سلامت بدنی با مشکل مواجههستند.

من فکر می کنم پولدار شدن آسان است. فقط به سادگی باید یکسری قوانین را رعایت کنید. افراد زیادی هستند که از پول کم سودزیادی برده اند. با کمتر خرجی کردن و پس انداز و سرمایه گذاری. بلاخره بعد از یکدوره نسبتاً بلند پول را بدست خواهید آورد.

اما توانگری چیزی کاملاً متفاوت است. در بیشتر مواقع شما باید مقداری از توانگری خود را از دست بدهید تا پول بدست آورید. البته افراد ثروتمند بسیاری وجود دارند که در عین حال که ثروتمند هستند در رفاه وتوانگری هم هستند آنها افراد شادی هستند با دیگران و بخصوص دوست و فامیل رابطه خوبیدارند و در عین حال به ثروت خود می افزایند.

یک حقیقت وجود دارد پولدار شدنفرایندی زمانبر است و هر لحظه ای از زمان که بدنبال پول هستید لحظه ای است که میتوانستید برای آسایش، رفاه، سلامتی، خبر گرفتن از دوستان و... استفاده کنید.

حال از شما می پرسم: آیا به شدت وسرعت انرژی خود را صرف بدست آوردن پول می کنید. یا اینکه برای رسیدن به رفاه به خودفرصت کافی می دهید.

آیا سرمایه گذاری شما بلند مدت، مطمئنو پایدار است؟ امید دارم این گونه باشد چون این کار مطمئناً یک قسمت از رسیدن بهتوانگری است.

آیا روی افرادی که به شما نزدیک هستندسرمایه گذاری کرده اید؟! امیدوارم این گونه باشد چون زمانیکه انسان در بستر مرگ میافتد هر چقدر هم پول داشته باشد به درد او نمی خورد ولی در آن لحظه نگاههایی که باعشق به او می نگرند و او را احاطه کرده اند از همه چیز باارزش تر است. در آن لحظهسرمایه شما خاطرات خوشی است که بوجود آورده اید.

آیا مراقب سلامتی خود هستید؟ چون اگراین گونه نباشد سرعت حرکت شما کند خواهد شد و نمی توانید به خواسته های خود برسید. سلامت جسمی قسمتی از توانگری است!

آیا مراقب وضعیت روحانی خود هستید؟امیدوارم این گونه باشد چون فکر نمی کنم چیزی مهمتر از این سؤال وجود داشته باشدشما تمام عمر زحمت می کشید و سختی های مختلف را تحمل می کنید ولی در نهایت باید ایندنیا را ترک کنید تاکنون کسی هر قدر هم قدرتمند و ثروتمند نتوانسته زندگی ابدیداشته باشد. و اعتقادات مذهبی شما بهترین پاسخ را به این سؤال می دهد.

آیا مراقب سلامتی روانی خود هستید؟امیدوارم این گونه باشد چون روحیه شما منبع انرژی برای زندگی طولانی و سالم و لذتبردن از داشته های خود است.

من تصمیم گرفته ام در مقابل شهوتپولدار شدن بایستم من می خواهم در رفاه باشم اما نه به قیمت از دست دادن سلامت جسمی

/ 1 نظر / 12 بازدید
رضا

سلام تبلیغ مسیحیان در جهان بخوانید ونظر بدهید