سخنی از روزنامه کیهان پیرامون موسوی

احتمال اول آن که آقای موسوی و اطرافیانش مبتلا به نوعی بیماری شده و نعمت عقل و اندیشه را از دست داده باشند و احتمال دوم آنکه آقای موسوی و برخی از اطرافیانش جنایات انجام شده را به عنوان یک «مأموریت» مرتکب شده باشند. این احتمال به اندازه ای قوت دارد که نفی آن تقریباً ناممکن به نظر می رسد و نه فقط شواهد و قرائن موجود، بلکه اسناد و مدارک غیرقابل انکار فراوانی از این مأموریت بیرونی حکایت می کند و دراین باره فقط باید پرسید کدامیک از مواضع و عملکرد آنان با دستورالعمل های از پیش اعلام شده مقامات آمریکایی انطباق نداشته است؟! و کدامیک از خواسته های آنها با خواسته های 30 ساله و بارها تکرار شده آمریکا و متحدانش همخوان نبوده است؟! تقریباً هیچ!..."

موسوی اگرچه در بیانیه اخیر و پرتناقض خود، بخش دیگری از مأموریت دیکته شده بیرونی را -همانگونه که از قبل پیش بینی شده بود- به اجرا درآورده است ولی این بیانیه با هدف دیگری نیز منتشر شده است که فرار از مجازات قطعی به جرم قتل انسان های بی گناه، برپایی آشوب و بلوا، اجیر کردن اراذل و اوباش برای تعرض به جان و مال و ناموس مردم، همکاری آشکار با بیگانگان و ایفای نقش ستون پنجم آمریکا در داخل کشور و دهها جرم مشهود دیگر از جمله آنهاست. جنایات هولناک و خیانت آشکاری که متهمان اصلی آن از جمله موسوی و خاتمی باید در دادگاهی علنی و در مقابل چشم مردم مظلوم و خونخواه پاسخگوی آن باشند."

تاسیس حزب تابع قوانین تعریف شده ای است که سلامت سیاسی اعضای اصلی و تشکیل دهنده حزب از جمله شرایط آن است. بنابراین حزبی که آقای موسوی در بیانیه اخیر خود از تلاش برای تاسیس آن خبر داده است نمی تواند قانونی باشد زیرا اعضای اصلی آن نظیر میرحسین موسوی و محمد خاتمی به ارتکاب جرایمی که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت متهم هستند. از این روی بعید نیست موسوی و حلقه پیرامونی او که قانون ستیزی ویژگی شناخته شده و بارز آنهاست، حزب مورد نظر را بدون مجوز قانونی تشکیل دهند. در این صورت نام واقعی آن «ستون پنجم دشمن» خواهد بود، ترجمان دیگری از «آتش زیر خاکستر فتنه» و چاره آن، این سخن حضرت امیر علیه السلام که چشم فتنه را باید کور کرد."

/ 1 نظر / 9 بازدید
امیر - س

کلا کیهان از بیان توهین به اشخاص حذر ندارد و به هیچ اصول ژورنالیستی و حتی دینی که از بیان افترا تا قبل از اثبات اتهام ما را بر حذر داشته اهمیتی نمی دهد. بارها خود اقایان لاریجانی و... از اصولگرایان معتدل هم به این رویه کیهان اعتراض کرده اند.